PUDC-E16

Tổng quan

  • Vị trí:Mâm trần trắng
  • Diện tích:Đường kính: 765mm
  • Đơn vị thực hiện:LotusPU
  • Năm triển khai:2023
1