PUDC-E18-1

Tổng quan

  • Vị trí:Mâm trần
  • Diện tích:Đường kính: 900mm
  • Đơn vị thực hiện:Lotus
  • Năm triển khai:2023
1