PUDC-12

Tổng quan

  • Vị trí:Con sole trang trí
  • Diện tích:465x205x220mm
  • Đơn vị thực hiện:LotusPU
  • Năm triển khai:2023
1